resultatengevonden

sortveld: c.volgorde
orderveld:

select u.startnummer , u.naam , case when coalesce(u.woonplaats,'')='' then u.teamnaam else u.woonplaats end as woonplaats , vt.tekst as land , vl.afbeelding , c.categorie , case when o.afronding = 'beneden' or o.aantaldec = 0 then left(u.bruto,8) else left(u.bruto,11) end as brutotijd , case when o.afronding = 'beneden' or o.aantaldec = 0 then left(u.netto,8) else left(u.netto,11) end as nettotijd , case when status='FIN' then u.snelheid else '' end as gemetensnelheid , u.onderdeel_nr , o.onderdeel, o.bruto, o.netto, o.snelheid , u.rank_cat as rankveld , rank_tot , status , f.startnummer as fotonummer , f2.startnummer as fotonummer2 , v.startnummer as videonummer , concat(o.onderdeel,' - ',c.categorie) as naamveld , o.typeuitslag , c.categorie_nr from uitslagen u join onderdelen o on o.onderdeel_nr = u.onderdeel_nr and o.event_id = u.event_id and o.tonen = 1 join categorien c on c.categorie_nr = u.categorie_nr and c.onderdeel_nr = u.onderdeel_nr and c.event_id = u.event_id join leeftijdcategorie l on l.id = u.leeftijdcategorie left join vlaggen vl on vl.afkorting = case when coalesce(u.land,'') = '' then '' else u.land end left join vertaal vt on vt.tag = case when coalesce(u.land,'') = '' then '' else u.land end and vt.taal = ? left join (SELECT distinct startnummer FROM `video_startnummer` where event_id = ?) v on v.startnummer = u.startnummer left join (SELECT distinct startnummer FROM `fotos` where event_id = ?) f on f.startnummer = u.startnummer left join (SELECT distinct startnummer FROM `foto_startnummer` where event_id = ?) f2 on f2.startnummer = u.startnummer where u.event_id = 2017110500153 and u.onderdeel_nr=6 and u.categorie_nr=11 and status in('FIN') order by o.volgorde , c.volgorde, case when u.rank_cat = 0 then 99999 else u.rank_cat end
  G-loop - Heren en dames
PltsNaamWoonplaatsLandBruto tijdNetto tijdSnelheidStatsFotoCert
1Sophie BoekestijnHapsNederland00:04:0600:04:067.32statistiek Bosloop Malden van Sophie Boekestijn Officieel certificaat Bosloop Malden voor Sophie Boekestijn
2Florian d' AnconaGennepNederland00:04:0600:04:067.32statistiek Bosloop Malden van Florian d Officieel certificaat Bosloop Malden voor Florian d
3Juul GraatBoxmeerNederland00:04:0600:04:067.32statistiek Bosloop Malden van Juul Graat Officieel certificaat Bosloop Malden voor Juul Graat
4Tom SchaapBoxmeerNederland00:04:0600:04:067.32statistiek Bosloop Malden van Tom Schaap Officieel certificaat Bosloop Malden voor Tom Schaap